Voorwaarden

Hieronder de ‘regels’, zoals de Haagse Nachtraad die voor de verkiezing van Haagse Nachtburgemeester 2018 voorlopig opgesteld. Het is aan de nieuwe Nachtburgemeester zelf om het nieuwe Haagse Nachtburgemeesterschap vorm te geven. 

Algemeen
 • Iedereen mag zich inschrijven voor de verkiezing van nieuwe Nachtburgemeester van de Hofstad
 • De inschrijving voor de Nachtburgemeester is open van 2/2/18 t/m 28/2/18.
 • Campagnetijd (inclusief mogelijkheid tot stemmen voor het publiek) loopt van 2/3/8 t/m 17/3/18
 • Deze stemprocedure is een tijdelijke. Wanneer de Nachtburgemeester verkozen is, is het aan hem/haar om deze procedure te standaardiseren
 • Met het kandidaat stellen gaat de potentiële Nachtburgemeester akkoord met dit reglement en de procedure  
De Haagse Nachtburgemeester:
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan alle stakeholders op het gebied van
 nachtleven in de stad.
 • Is er voor alle partijen in de stad: gemeente Den Haag, ondernemers, gebruikers van de nacht en bewoners / bezoekers van de stad.
 • Gaat op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen voor het Haagse Nachtleven.
 • Draagt bij aan een diverse, sociaal en etnisch inclusieve nacht voor alle Hagenaars
 • Is communicatief vaardig en kan een boodschap overbrengen
 • Is een ambassadeur van Den Haag
Functie eisen, benodigde competenties (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten):
 • Is beschikbaar voor een periode van 2 jaar
 • Heeft kennis van het Haagse nachtleven, en is daar het liefst voor langere tijd actief in geweest.
 • Heeft het zo mogelijk enige ervaring en draagvlak binnen de Haagse politiek
 • Heeft draagvlak binnen de Haagse (muziek)scene
 • Is sociaal- en spreekvaardig
 • Is onpartijdig 
Persoonskenmerken en gewenste motivatie:
 • Charismatisch
 • Doorzetter
 • Ondernemend
 • Vastberaden
 • Standvastig
 • Heeft liefde voor de nacht, inwoners en muziek uit Den Haag
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden:
 • De Haagse Nachtburgemeester is verantwoordelijk voor het professionaliseren en verder ontwikkelen van het nachtburgemeesterschap
 • Geeft vanuit persoonlijke titel commentaar op ontwikkelingen t.a.v. beleid van de 
gemeente en het Haagse nachtleven.
 • Vertolkt vraagstukken uit de Nacht richting de gemeente, bezoekers, bewoners en vice versa
 • Denkt mee over de toekomst, mogelijkheden en verdere ontwikkeling voor de Haagse nacht
De nachtburgemeester is:
 • Beschikbaar tot maart 2020
 • Beschikbaar om campagne te voeren van 2/3/8 t/m 17/3/18
 • De invulling van deze campagne is aan haar / hemzelf
 • Beschikbaar op 16/3/18 voor het verkiezingsdebat op de Grote Markt
 • Beschikbaar op 17/3/18 voor de verkiezing (en de daar bij komende festiviteiten) van Haagse Nachtburgemeester in het Paard
De Haagse Nachtraad
 • De Haagse Nachtraad is een nieuw collectief van spelers in het Haagse Nachtleven, bestaande uit personen uit verschillende organisaties, clubs, horecagelegenheden maar ook muzikanten en festivalorganisatoren. De Haagse Nachtraad wil een zo breed mogelijke afspiegeling zijn van de Haagse Nacht.
 • Op dit moment geldt er een eenmalige contributie van 200,- euro voor deelname aan de Haagse Nachtraad. Deze gelden worden gebruikt voor de organisatie van de verkiezingen en als ‘startkapitaal’ voor de plannen van de nieuwe Nachtburgemeester
 • Op dit moment worden de contributies tijdelijk beheerd door Stichting Brouhaha. Na de verkiezing is het aan de Haagse Nachtburgemeester om zijn functie (en dus ook het financiële aspect) in te richten
 • De Nachtraad zal na de verkiezing een adviserende rol blijven spelen voor de Haagse Nachtburgemeester
 • Voormalig nachtburgemeester René Bom zal erevoorzitter zijn van de Haagse Nachtraad
 • De Haagse Nachtraad levert een zevental leden voor de stemcommissie voor de eerste verkiezingsnacht
 • De drie initiatiefnemers voor de nieuwe verkiezingen (Paard, Grote Markt en PIP) hebben een gegarandeerde plaats in de stemcommissie
 • Rene Bom heeft als voorzitter van de Haagse Nachtraad een plaats in de stemcommissie
Verkiezingsdebat op vrijdag 16 maart
  • Kandidaten hebben maximaal 10 minuten spreektijd en mogen die zelf invullen
  • De debatleider heeft maximaal 10 minuten de tijd vragen te stellen aan de hand van de plannen
  • Kandidaten verdedigen hun plannen
  • Sprekers mogen audiovisuele hulpmiddelen gebruiken
  • Verantwoordelijkheid ligt bij spreker t.a.v. goed functionerende. presentaties.
  • Aan de hand van het verkiezingsdebat maken de geselecteerde leden van de Haagse Nachtraad hun keuze voor 17 maart
Stemprocedure
  • De nieuwe nachtburgemeester wordt verkozen aan de hand van online publieksstemmen en door acht leden uit de Haagse Nachtraad.
  • De kandidaten worden geselecteerd aan de hand van de inschrijvingen op de website. Deze selectie wordt gedaan door de Haagse Nachtraad en hierbij wordt rekening gehouden met het profiel en de functie-eisen.
  • Er zijn op 17 maart in totaal stemmen 14 stemmen te verkrijgen.
  • Elk lid uit de afvaardiging uit de Nachtraad krijgt 1 stem (8 stemmen in totaal).
  • De kandidaat met de meeste online stemmen krijgt 3 stemmen.
  • De kandidaat met de op een na meeste stemmen krijgt 2 stemmen
  • De kandidaat met de op twee na meeste stemmen krijgt 1 stem.
  • De Kandidaat met de meeste stemmen wordt de nieuwe Nachtburgemeester van Den Haag. Dit wordt op de verkiezingsavond direct bekend gemaakt.
  • Er zullen geen tussenstanden bekend gemaakt worden van de online stemmen.
  • Drie weken voorafgaand aan de verkiezingen start de online stemming.
  • Er kan maar één keer gestemd worden per mailadres.
  • Het stemmen door de afvaardiging uit de Nachtraad gebeurt anoniem.
  • De online stembussen sluiten op zaterdag 17 maart om 15:00 uur. .
Kandidaten
 • De inschrijving voor de Nachtburgemeester is open van 2/2/18 t/m 16/2/18.
 • Campagnetijd (inclusief mogelijkheid tot stemmen voor het publiek) loopt van 23/2/8 t/m 17/3/18.
 • Er kunnen vijf kandidaten door naar de online stemronde.De kandidaten worden geselecteerd aan de hand van de inschrijvingen. Deze selectie wordt gemaakt gedaan door de Haagse Nachtraad en hierbij wordt rekening gehouden met het profiel en de functie-eisen.